Politisk plattform er klar: Slår fast hva som skjer med eiendomsskatten