40 p-plasser, 34 boliger, fortau, og kirka i sentrum: – Det vil kanskje bli en annerledes skole enn man er vant til

foto