Sesongarbeiderne uteblir: - Ser ikke ut til at vi når plantemålet

foto