Kåre Gjønnes (1942-2021). Hans liv og virke i bilder

foto