Får ikke lærere - tre trinn blir trolig flyttet til annen skole

foto