Nå er dato for byggestart satt – alle elever er sikra skyss