Har registrert nærmere 140 skader: - Det er et betydelig antall