Skal utvide til spisested med 50 bordplasser: - Vi er i gang, og det går framover

foto