Får penger til 3,1 kilometer med gang- og sykkelvei