«Kaos» etter stenging av vei: – Bratt, glatt og lite egna for tungtransport