Vil sette av 17 millioner til opprydding av et mangeårig mareritt: Men ennå er mye uavklart