Den lille, hvite gården, som går under navnet Kvarsnesgården, er et av de mest særpregete husene i Orkanger sentrum, og har tidligere huset blant annet fotograf, kafeteria/interiørforretning og øyelege.

Etter at øyelege Odd Henrik Fosse la ned virksomheten og flyttet fra Orkdal, har gården vært utleid som bolig. I et brev Fosse har sendt til Orkdal kommune, kommer det fram at leieinntektene ikke dekker opp for utgiftene han har ved eiendommen.

Forsøkte å selge

I brevet, som er stilet til plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll, ber Fosse om en vurdering av hans ønske om å rive huset. Han viser til det vil være kostbart å sette i stand huset. Hans arkitekt anslår kostnaden til mer enn to millioner kroner. Da han i fjor forsøkte å selge huset for 1,8 millioner, var det ingen respons.

- Jeg tenker at det beste vil være å rive huset, skriver Fosse som har foretatt undersøkelser som tyder på at de kan få opp mot 500 000 kroner for tomta dersom det blir gitt byggetillatelse.

Et av de eldste

Ingrid Voll har sendt et svar til Fosse, der hun gjør det klart at riving vil være søknadspliktig. Hun går ikke inn i noen diskusjon om hvorvidt Fosse vil få en slik tillatelse. Det vil i tilfelle være opp til forvaltningsutvalget å si ja eller nei til en slik søknad. Men hun trekker fram at dette er et spesielt hus i sentrum:

- Bygget er trolig et av de eldste husene på Orkanger. Det har kulturhistorisk egenverdi og verdi som miljøskapende element, skriver Voll.

Hun mener også at tomta kan være tungsolgt i og med at den er lang og smal, og på kun 248,9 kvadratmeter.

ST har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med Fosse, uten å lykkes.