Politiet har gjentatte ganger i en lang periode mottatt klager angående høy hastighet i en 40-sone i Eggkleiva i Skaun. Dette er en veistrekning som går fra krysset i Eggkleiva, langs Laugen og boliger der, videre oppover mot Jåren.

- Vi har hatt sporadiske kontroller i området etter at det kom inn klager, men ingen er tatt for stor hastighet ennå. Vi henstiller publikum om å ta det med ro. Og vi mottar gjerne anmeldelser, dersom folk observerer folk de kjenner som bryter fartsgrensa, sier Arnt Johansen, fungerende lensmann i Orkdal og Agdenes.

Ifølge lensmannen kjøres det til tider veldig fort gjennom strøket der, opptil det dobbelte av det som er til