«Dagens skolestruktur videreføres. Agdenes kommunestyre ber administrasjonen snarest igangsette prosesser for prosjektering av nybygg Mølnbukt barnehage og nybygg Lensvik skole».

Dette er vedtaket som et samlet kommunestyret i går stilte seg bak, og som blir med Agdenes inn i Orkland som er rettesnor for hvordan folket og politikerne ønsker at agdenesskolen skal være organisert.

Stort oppmøte

Intet mindre enn 70 tilhørere var på plass i kommunestyresalen i Agdenes onsdag. Med plakater var de oppstilt både inne i salen og i gangen utenfor. Det var nesten ikke plass til alle som ville være til stede for å markere at de vil ha en fullverdig Lysheim skole også i framtida. Siden saken om skolestruktur ble lagt fram uten innstilling, har det vært en del uro og engstelse rundt framtida til Lysheim skole.

Ordfører Oddvar Indergård (Felleslista for bygdeutvikling) gikk først på talerstolen, og la ganske kjapt lokk på den frykten som tilhørerne følte på. Han slå fast at flertallsgruppa ønsker å beholde dagens skolestruktur, men ikke nok med det: De vil også bygge ny Mølnbukt barnehage og ny Lensvik skole.

Lanserte nybygg

- Det er viktig at vi har tatt denne debatten mens vi er egen kommune, slik at vi kan gå inn i Orkland med en velbegrunnet skolestruktur. Det er lagt vekt på at alle skal bli hørt i denne saken, og det har vi lyktes med. RO har laget en rapport med en entydig konklusjons: Vi ønsker å videreføre dagens skolestruktur, sa Indergård, og fortsatte angående bygningene:

- Den bygningsmessige tilstanden til Mølnbukt barnehage tilsier null restverdi. Rapporten om Lensvik skole sier at tida er overmoden for sanering av den gamle bygningsmassen. Vi har vurdert at vi ikke trenger flere utredninger, tida er inne for å konkretisere vedtak og ønsker. Vi vil bygge nytt. Skolen og barnehagen er så nedslitt at det ikke er forsvarlig å ikke gjøre det, sa Indergård.

Opposisjonspolitikerne som hadde forberedt sine innlegg for å forsvare Lysheim skole, kunne deretter bare si seg enige med ordføreren. Etter et gruppemøte, ble det klart at et samlet kommunestyret stiller seg bak flertallsgruppas forslag.

Les også: «Ikke saboter bygda våres»

Feiring på puben

Jon Terje Fremstad fra FAU ved Lysheim var blant de mange tilhørerne.

- Det er åpen pub i Agdenes på onsdager, så i kveld blir det fest. Da skal vi feire at vi har ei framtid for ungene våre og for tilflyttere til kommunen, sa Fremstad, da det ble klart hvilken vei det ville gå.

- Hadde dere fryktet noe annet?

- Det har vært litt fortvilelse rundt hva som kunne skje, med tanke på at konsekvensen ville blitt så stor for hele bygda. Men vi møtte opp her med optimisme. Vi hadde troen på at det bor en godhet i hver enkelt, også politikerne, til å jobbe for det felles beste, sier Fremstad.

Det var en rungende applaus som fylte kommunestyresalen da vedtaket ble fattet - en ganske så unik opplevelse når man kjenner til hvor rolig møtene vanligvis forløper.

Dette ble sagt

Her er noe av det politikerne uttalte i debatten:

  • Elisabet Selås (Sp): For et fantastisk frammøte og et flott engasjement! Vi er så fantastisk heldige som kan diskutere dette før vi er nødt. Vi har råd til å tenke på hva vi vil før vi skal inn i storkommunene.

  • Linn Annett Brå Østgaard (Tvp): Jeg har skreket før i dag, og jeg har skreket tidligere i uka. Jeg kommer fra en kjempefin skoleavslutning på Lysheim med fire generasjoner, mange fine ord og ikke én tør øyekrok. Jeg må justere på det innlegget jeg har hadde forberedt, for jeg er positivt overrasket over innlegget fra posisjonen.

  • Arild Røland (Tvp): Vi går inn i en ny storkommune med nytt helsesenter, to nye barnehager og en skolestruktur som sier at vi skal ha to skoler i Agdenes. Vi forteller Orkland hvordan vi skal ha det, og at Agdenes er store på oppvekst i liten skala og store på helse- og omsorgstjenester.

  • Kristian Fremstad (Sp): Vedtaket blir historisk! Jeg har ikke funnet noe annet eksempel på en skolestrukturdebatt som ender opp med opprusting både av skolen, barnehage og opprettholdelse av tilbudet i alle grendene.

  • Jan Grønningen (H): Jeg vil ikke bremse pågangsmotet til en ambisiøs ordfører. Jeg har forståelse for at det blir krevende for rådmannen. Det viktigste nå er nytt helsesenter, men får vi også til både skole og barnehage før sammenslåinga, er det fantastisk.

Nybygg i 2019?

Etter gruppemøtet, hvor opposisjonen valgte å slutte seg til forslaget fra posisjonen, kom det fram en presisering om at nye Lensvik skole og nye Mølnbukt barnehage skal være innflyttingsklare til skolestart høsten 2019.

- Det er viktig at det skjer innen sammenslåinga, men det må også være såpass rundt av administrasjonen får mulighet til å vurdere og prosjektere. Vi slutter oss til forslaget og får et enstemmig vedtak, slik at vi kan komme inn i nye bygg før sammenslåinga, sa Arild Røland.