Kulturskolelærer brukte samekniv i barnehagen

foto