Det koster bare brøkdeler å reparere underveis

foto