— Vi har engasjert nye folk som ellers aldri ville stått på en politisk liste

foto