Vil legge ned musikklinja: — Usikkert om et så lite fagmiljø er kvalitativt godt nok

foto