Største smitteutbrudd i Orkland siden pandemien startet - kommunen har satt kriseledelse

foto