Onsdag klokken 12 kommer Sivilforsvarets sirener og tyfoner til å gjalle over hele landet. Totalt skal rundt 1250 varslingsanlegg testes.

Ved varslingsprøven sendes signalet «Viktig melding – lytt på radio» kl 12.00. Signalet blir gitt med tre ganger tre lydstøt med ett minutts mellomrom mellom hver serie.

Varslingsanleggene vil kunne bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

I fredstid er det politiet som tar beslutning om slik varsling, som kan være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner. I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep.