En gang i 1988 satt de tre ordførerne Knut Baardset (Aure), Johan Stølan (Hemne) og Egil Hestnes (Hitra) sammen med en kaffekopp i handa på Royal Garden i Trondheim. På bordet lå også en serviett, som i løpet av det uformelle kaffemøtet skulle bli til et dokument som sementerte en forpliktende samarbeidsavtale mellom de tre kommunene. Målet var å få ilandføring av gass til Tjeldbergodden. 4. februar i 1992 var delegasjoner fra de tre kommunene på plass i Oslo, da Stortinget skulle fatte vedtak om hvor gassen skulle ilandføres. Om kvelden kunne glade hemnværinger, hitterværinger og aurgjellinger feire den store triumfen på Cafe Engebret i Oslo. Første kapittel metanoleventyret på Tjeldbergodden var skrevet, etter at forordet var skrevet på en serviett fire år tidligere.

Anders Aasegg Morken Foto: Silje Asbjørnsen, ST

ble åpnet i 1997. Onsdag denne uka kunne bedriften og de tre involverte kommunene feire 20 års-jubileum, og det var virkelig grunn til å rope hurra. I løpet av de 20 årene som har gått har hundrevis av hemnværinger hentet inntekta si fra fabrikken, og i dag er mellom 40 og 50 hemnværinger ansatt ved anlegget. Hemne kommune har i løpet av denne perioden hentet ut svimlende 111 175 562 kroner i eiendomsskatt fra virksomheten på Tjeldbergodden. Dette er penger som er blitt brukt til å bygge tjenester for innbyggerne i kommunen. Alt dette sier noe om verdien av det som ble satt i gang med noen skriblerier på en serviett på Royal Garden for snart 30 år siden.

Samtidig som suksessen feires på Tjeldbergodden, må rundt 30 ansatte ved Orkanger fabrikasjon gå fra jobbene sine. Selv om det kanskje ikke er noen stor trøst for de rundt 30 som nå blir arbeidledige, så er det allikevel viktig å se til alt det positive som har skjedd, og skjer, på Tjeldbergodden. God samhandling mellom det private og offentlige skaper virksomheter og arbeidsplasser, noe både metanolfabrikken på Tjeldbergodden og det fantastiske industrimiljøet på Grønøra er eksempler på. Nå har Orkanger fabrikasjon kalibrert seg i forhold til den arbeidsmengeden som eksisterer i dag. Med andre ord, en ny serviett ligger på bordet, og om 20 år er det kanskje Orkanger fabrikasjon som feirer suksess. Men for å øke sannsynligheten for at det skal skje, så er det viktig å suge til seg den optimismen som avfødes i kjølvannet av Tjeldbergoddens suksess. For i optimisme ligger det mye kraft, og den må utnyttes!