Formannskapet i Skaun vedtok forrige uke å gå inn for at det ansettes koordinator i halv stilling i vannområde Gaula, og at det søkes samarbeid med Nea-Nidelva vannområde for å etablere en hel stilling til sammen.

Det er omfanget av oppgaver, nåværende og framtidige behov for langsiktig og tettere samarbeid om vannforvaltningen i Gaulavassdraget vannområde og behov for å sikre og styrke konkret innsats i vannmiljøet, som gjør at Skaun kommune nå ønsker å delta i samarbeid om koordinatorstilling for vannområdet.