Trolig årsak: Feilkobling gir kloakkutslipp ved Hermetikken