Har jobba på spreng for å hindre storflom: - Vi har pumpa i hele dag og fortsetter gjennom natta