Får 800 000 kroner til opprustning av lokale badeplasser