Pets2Rest-saken: Kommunen trekker tilbake utslippstillatelsen

foto