Har inngått samarbeid for å skape mer liv: – Lav terskel for å prøve noe nytt