Han fikk svulst på hjernen: Sammen møter de det med optimisme