Ruskjørte lang strekning på veier med høy fartsgrense