Kommunen vil selge fornybar-aksjer for 60 mill. – skal brukes på nytt helsehus