Nye observasjoner i dette området: - Det er organisert et skadefellingslag