Avviser påstander: - Det har ikke vært noen «hemmelig prosess»