Over 20 ledige stillinger - flere må lyses ut flere ganger: - Årsaken er tilfeldigheter

foto