Arbeidet med Forve bru i rute, onsdag stenges Bårdshaug bru i ett felt