Dette bekymrer Erik med batterifabrikkplanene

foto