Satser utenfor landets grenser: - Skal ikke koste én krone å bruke