Ønsker å kjøpe denne tomta for å bygge Rema-butikk