Gamle livstegn fra Lorentz, som fulgte amerikadrømmen

foto