Turbok og merket stinett i historisk turområde

foto