Kommunestyret i Hemne har vedtatt å opprette to nye priser og stipend for utdeling.

Den ene er ungdommens kultur- og idrettsstipend, som erstatter dagens idrettsstipend. Nå åpnes altså dørene for at også ungdom tilknyttet kultur kan få prisen. Forutsetningen om at mottaker skal være én av hvert kjønn er også tatt ut.

Stipendet deles ut til to personer fram til de fyller 22 år. Tildeling er basert på søknad fra utøveren, og består av 5000 kroner pluss diplom til hver.

Nytt er også at kommunen skal dele ut frivilligprisen. Den skal deles ut til personer/lag som har gjort en innsats for frivilligheten, og deles ut det året det ikke deles ut kulturpris. Første utdeling blir derfor i 2018.

Hemne kommune har i flere år hatt en kulturpris, som mer har vært for en «voksenpris» å regne. Den deles ut i år på oddetall.