– Det har vært ei vellykka og fin markering, er de tre karene Knut Even Wormdal, Kåre Kurås og Endre Evjen fra henholdsvis Orkanger Aktivum, Fannrem Vel og Evjensgrenda Vel enige om.

Orklaparken er en del av Orkdal 2040, og de mener Orklaparken er med på å sammensveise grendene.

– Bare siden jul er det 3000 som har skrevet seg inn i trimboka her. Hvor man kommer fra i Orkdal er ikke et tema lengre, sier Wormdal.

– Her møtes folk fra alle grendene, og trives i lag.

Wormdal, som er leder for Orkanger Aktivum, forteller at de bruker å ha et tema hvert år. I år ble temaet Orkla, og i samarbeid med Fannrem Vel, Evjensgrenda Vel og grunneierne kunne prosjektet la seg gjennomføre.

Helse og historie

Ordfører Oddbjørn Bang holdt en liten appell før brua ble offisielt åpna. Han la vekt på at Orklaparken var et viktig tiltak for folkehelsa. Rundt 8000 innbyggere i kommunen bor i gangavstand til Orklaparken, og han oppfordret folk til å benytte seg av denne muligheten til å komme seg ut på trimtur. Orkdal Sparebank har sponset 6 skilt som er satt opp langs gangstien, som forteller historie fra området.

– Det kan være fint for alle som ferdes her å lese om hva som tidligere har vært, både for oss som bor her og ikke minst for besøkende, sa banksjef Dag Olav Løseth.

Så da er det bare å komme seg ut på tur i Orklaparken!