Tar du av E6 på Ulsberg og kjører riksveg 3 mot Tynset, kommer du til det lille tettstedet Innset. På 1600-tallet et av få industristeder i Norge. Her ble det i likhet med Kvikne, Røros og Løkken Verk funnet kobbermalm, og etablert gruvedrift mot slutten av 1620-årene. Stedet trakk til seg nye innbyggere og ble et livskraftig samfunn. I 1642 ble Innset kirke bygget.

I 2010 forsvant nærbutikken, mens skole og barnehage legges ned fra august i år. I dag er tettstedet preget av landbruk og ikke minst driftige innbyggere med stort pågangsmot som satser på alternative næringer. En av dem er Inger Hilde Myrbekk som driver Kroken bakeri.

Anonym

Uten reklameskilt ved riksvegen kan det være litt vanskelig å finne det lille bakeriet som befinner seg i dalbunnen nedenfor riksvegen, men det er tydeligvis en del av gründerens strategi.

- Skilt er ikke nødvendig. Jeg har nok å gjøre med produksjon og besøket i mine åpningstider er akkurat passe, sier Inger Hilde, som ikke brukte en krone på markedsføring de første årene etter etableringen.

God respons

Det hele startet ved en tilfeldighet i 2008. Inger Hildes sønn gikk i syvende klasse på Innset skole. Der var tradisjonen at elevene var med på høstens villreinsjakt, og det var tid for å invitere bygdefolket på viltaften.

- Her var det om å gjøre å skaffe inntekter til klassekassen, og det ble antydet at Mors flatbrød som man måtte kjøpe på butikken ikke dugde. Jeg tok mot til meg og bakte en porsjon som jeg tok med meg på foreldremøte for prøvesmaking, minnes Inger Hilde.

Responsen må ha vært god, og en idé var unnfanget.

Sa opp jobben

- Jeg søkte støtte til etableringen gjennom Innovasjon Norge, og planen var å fortsette i jobben på Oppdalsporten på Fagerhaug i fire år parallelt med oppstart av egen bedrift, forteller Inger Hilde.

Slik skulle det ikke gå. Med økonomisk støtte på plass ble det lille bakeriet etablert i eget hus ved gårdsbruket på Klingenberg 5. september 2009. Allerede i 2011 var oppdragsmengden blitt så stor at kombinasjonen med to jobber, gårdsbruk, fem barn, hus og heim ble for stor. Jobben på Oppdalsporten ble sagt opp.

Mor på dugnad

- Jeg fikk en fantastisk start da jeg deltok på Rennebumartnan i 2010, hvor jungeltelegrafen begynte å virke med en gang, forteller hun.

I dag har hun kunder fra Stavanger i sør til Nordland i nord, og stadig flere gjennomreisende og hyttefolk finner veien til Kroken for å kjøpe hjemmebakt flatbrød og flere ulike lefseslag. Arbeidsmengden er blitt så stor at hun har måttet skaffe seg litt ekstra bistand.

- Min mor, som er pensjonist, baker på dugnad, avslører Inger Hilde, som også vil berømme sine sambygdinger for at de støtter opp om utsalget.

Skryt til sambygdinger

I varesortimentet inngår for øvrig både brød og kanelsnurrer – alt basert på egne, hemmelige oppskrifter. Kanelsnurrene hører med til serveringen når det annenhver fredag arrangeres bondekafé i de tilstøtende lokalene.

- Kafélokalet fungerer på mange måter som bygdas treffsted etter at butikken ble lagt ned, poengterer Inger Hilde som verken vil titulere seg som baker eller daglig leder.

Bedriften er blitt medlem av Reisen til fjellet, som er et nettverk for kultur- og naturbasert reiseliv i Rennebu kommune, og leverer også bakervarer til lokale butikker og kafeer både i hjemkommunen og i Oppdal.

Pågangsmot

Hun nøler ikke med å anbefale andre å gjøre som henne, hvis de brenner for å realisere sin egen bakeribedrift.

- Men det handler om hardt arbeid basert på tradisjonelt håndverk. Man må nok ha litt «guts» for å holde på med dette, smiler hun.

Det spørs om man ikke også må ha en rikelig porsjon av Innsetingens pågangsmot i tillegg.