- Har sikkert fått ti telefoner om svenske fiskere i helga

foto