— Vi må legge en plan for hvordan vi skal justere oss ned