Kjentmannspostene henger fra til 31. august, og kan gi deg mange fine naturopplevelser om du setter deg som mål å samle alle.

Kjentmannspostene i Agdenes går over to år, og det nærmer seg fristen for postene som gjelder for 2016 og 2017. Når du har besøkt minst ni av ti poster, kan du levere inn registreringskort hos kommunen og være med på trekning av gavepremier.

Fra neste år blir det nye poster, men det er mulig å sette inn giret og bruke sommeren på å komme i mål med de ti postene som henger ute nå. Her følger en beskrivelse av disse, enten du vil bli kjentmann eller bare velge deg en fin tur uavhengig av dette.

Post 1: Templet, Ingdalsmarka

Ta av fra riksvei 710 i Ingdalen der det står skilt til Grostad. Du kjører 2,1 km langs denne veien. Ta deretter av til venstre – Engliveien – bomvei. Kjør deretter fram til Ingdalssætra og parkere der. Følg deretter skogsvei fram til skiltet Templet. Cirka 30 min. gange. Gå deretter opp lia mot Templet. Ingen spesiell sti. Se etter røde merker i trær. Når du kommer opp lia og ser utover Ingdalsmarka mot nord, drei av til venstre (vestover) mot toppen og skilt.

Turen opp lia til skiltet tar cirka 40–45 min. Skiltet er plassert litt under toppen. Fin utsikt mot Ragnvatnet, Åltjønna, Litj-Åltjønna og Austvatnet.

Post 2: Butulsjøva, Ingdalsmarka

Ta av fra riksvei 710 i Ingdalen der det står skilt til Grostad. Du kjører 2,1 km etter denne veien. Ta deretter av til venstre – Engliveien – bomvei. Kjør deretter fram til Ingdalssætra og parkere der. Følg deretter skogsvei fram til skiltet Butulsjøva, noen få meter. Gå deretter langs skogsvei. Du må følge den skogsveien som går litt til høyre etter skiltet. Følg denne veien, senere en sti, langs elva fram til Butulsjøva. Du går hele tida på østre sida av elva.

Turen fram til Butulsjøva tar cirka 20–25 min. Ta gjerne med fiskeutstyr.

Post 3: Øvre Hanstjønna, Singstadmarka

Kjør fra Lensvik sentrum mot Øyangen. Etter cirka 4,5 km tar du til venstre like før Singstad grendahus. Etter cirka 300 meter tar du til høyre ved en bom, og følger denne veien til renseanlegget til Agdenes kommune på Valan. Gå deretter til høyre og følg denne skogsbilveien nesten helt ut, cirka 3,5 km. Ta deretter av til venstre, se oppsatt skilt, og følg en sti nesten fram til hytta til Kjellrun og Per Ysland. Ta av til høyre cirka 50 meter før hytta og gå cirka 10 meter til høyre for tømret uthus. Vennligst ikke gå over selve hyttetunet. Etter uthuset går du rett frem cirka 400 meter til posten som ligger i sørvestre enden av Øvre-Hanstjønna.

Fra slutten av skogsbilveien tar turen en liten halvtime en vei.

Post 4: Rauli Gård, Øyangsmarka

Kjør fra Lensvik sentrum til Øyangen. Parkering ved Røde Kors-hytta. Gå deretter langs skogsvei cirka 4 km til Raulibekken/elva. Kan bruke sykkel her. Etter brua ta av til venstre, se skilt, og følg stien cirka 1 km til du igjen treffer bekken. Følg bekken noen meter, ta av til høyre og gå deretter langs lia, svak stigning, til du treffer posten om cirka 500 meter. «Stien» er delvis merket.

Fra skogsveien til Rauli Gård tar turen fram vel 30 min.

Post 5: Vestre Varden, Lensvikheian

Ta av fra riksvei 710 i krysset der det står skilt til Landrø, Sterten og Ysland (like før/etter Lensvik kirke). Hold mot Landrø/Ysland gjennom tre kryss. I det fjerde krysset tar du til venstre mot Landrø. Følg veien rundt Landrø, i neste veikryss kjører du rett fram. Bomvei. Følg skogsbilveien, sving av til høyre etter Sæterbakken og Stibakken.

Gå helt opp i steinbruddet. Se etter skilt med pil «Gammelstien», følg stien. Gå på høyre side av vannet i Grøndalen. Følg sti opp på heia.

Cirka 1,5 time opp.

Post 6: Tunnelen, Selnesen

Beskrivelse fra Lensvik: Følg riksvei 710 til Selnes. Ved første busslomme på høyre side etter Lensvik kirke, ta opp til venstre, cirka 6 km fra Lensvik. Parker ved andre gårdsbruket på høyre hånd. Følg vei/sti videre fram til posten.

Cirka 1,5 km. Turen tar cirka 30 min en vei.

Post 7: Holmtjønna, Størdalen

Ta av fra Fv 710 på nordsida av Størdalsbrua. Følg kommuneveien forbi gården på toppen av bakkene. Parkering cirka 100 meter forbi gården. Derfra kan du sykle 2,5 km på grusvei/skogsvei. Du kan også parkere på enden av kommuneveien på gården (Oppigarden) til Elisabet Selås/Stig-Runar Størdal. Spør om hvor bilen kan stå. Derfra er det 4 km til posten. Gå/sykkel til enden av skogsveien (2,5 km), følg stien videre nordvestover langs bekken, kryss osen ved Høybuvatnet og følg sti fram til Holmtjønna. Posten står i sørvestre enden av Holmtjønna.

På siste del av turen er kanskje støvler best egnet fottøy. Gåturen fra Oppigarden tar cirka 2,5 t tur-retur. Husk å lukke grinder du passerer.

Post 8: Vettaheia, Selva

Alternativet fra Hambårbukta: Parker ved den nedlagte tunnelen i Hambårbukta på riksvei 710. Følg veien oppover lia, veien ender i stige satt opp på berget, etter stige følger du stien fram til varden. Bratt.

Cirka 45 min fra parkeringsplassen. Turen har flere alternative veier.

Post 9: Håkkavika, Verrafjorden

Ta av fra Fv 710 i Selva mot Værnes. Ta av til Verrafjorden ved skilt. Kjør denne veien cirka 13 km til enden av Verrafjorden (du ser gården på motsatt side av fjorden). Ta av til høyre ved avkjøring til gården. Parker ved brua der Steinsdalselva renner ut i fjorden. Siste korte biten må du gå.

Cirka 15 min en vei. Husk å lukke alle grinder som du eventuelt må åpne.

Post 10: Heradsvikhøgda, Leksa

Ta ferje fra Værnes til Leksa. Du ser kanskje posten fra ferja. Fra ferjeleiet på Leksa kan du gå rett opp på posten, men det er litt bratt. Du kan også gå veien fra ferjeleiet mot Sør-Leksa. Når du har passert innmarka tar du til venstre inn på hyttevei og sti fram til posten. Så lenge du går oppover i terrenget er du på rett vei.

Turen tar cirka 1,5 time tur-retur.

Vestre Varden i Lensvik er også et flott turmål som er kommet med blant postene. Foto: Dagrunn Mæhlen