Hemne

Tirsdag denne uka sto det nye gjødsellageret ferdig hos melkebonde Aslak Tøndel på Sørgården i Hemne. Gården ligger på Lernesstranda mellom Kyrksæterøra og Storoddan.

Tøndel er en av mange som nå løftes fram i en nasjonal klimakampanje som Norges Bondelag, Tine, Nortura, Felleskjøpet og Norsk Landbruksrådgiving står bak. De har kalt den «100 klimaløsninger i landbruket». Jakten på slike løsninger startet i slutten av mars, og Aslak Tøndels helårs gjødsellager er tiltak nummer ti.

— Formålet med kampanjen er å vise fram klimaarbeidet som pågår i landbruksnæringa, og å styrke kunnskapen om klimasmart landbruk både i næringa og for folk flest, opplyser Elisabeth Sæther i Norges Bondelag.

Unngår jordpakking

Bakgrunnen for at Tøndel heiv seg på, er for så vidt enkel.

— Det tvang seg fram fordi jeg hadde for liten kapasitet. Når jeg først skulle bygge et gjødsellager, ville jeg også bygge stort for å ha noe å gå på i framtida. Prisforskjellen er ikke så stor, sier Aslak Tøndel.

Tirsdag var byggesettet satt opp. Kummen er på 2000 kubikkmeter, har en høyde på 4,20 meter og en diameter på 24 meter. Nå gjenstår bare tilfylling av masse, slik at kummen ikke blir så dominerende i terrenget.

Både inn- og uttak skjer ved hjelp av pumpe. Tilfang av naturgjødsel «året rundt» sparer gårdbrukeren for innkjøp av kunstgjødsel og sparer jorda for jordpakking sammenlignet med når han kjører traktor på jordene om våren.

Over flere år

— Det er mange fordeler med å ha en slik kum. Blant anner bidrar det til økt trygghet for de to barna våre når vi har en slik kum høyt over bakken, sier Tøndel.

Prislappen kom på 600 000 kroner pluss grunnarbeid, i det vesentligste utført av Tøndel selv.

— Det finnes ingen tilskuddsordninger for slike tiltak, og Hemne Sparebank var positiv. Siden dette kanskje er en livsvarig investering, får jeg fordelt utgiftene over mange år.

Unngår gårdstunet

Aslak Tøndel, som driver gården sammen med samboer Anja Mjønesaune, har 34 melkekyr i fjøset. Han har en melkekvote på 270 000 liter per år. I tillegg driver de kjøttproduksjon.

Det totale arealet på Sørgården, som har vært i Tøndel-familien i fire generasjoner, er på nesten 400 mål.

— Den nye gjødselkummen tar vi i bruk til høsten, og vi har også lagt det opp slik at vi slipper å kjøre møkkvogna gjennom gårdstunet, forteller Aslak Tøndel.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300