- Dette er et område vi avklarte med Fylkesmannen i 2010 at vi kunne ta i bruk hvis det kom en stor aktør til Orkdal. Det har hele tida vært planen å utvide industriområdet vårt med dette arealet, når behovet meldte seg. Det har stått i beredskap, selv om en del oppfatter det som at dette er avgjort nå, sier Bang.

Les også: - Skuffet og overrasket over Sp-ordføreren

- Hva sier du til kritikken fra Lykke?

- Vi har for ei stund siden vedtatt en landbrukspolitisk strategi i Orkdal, om at matjord som tas i bruk til industri skal erstattes. Det er også mer eller mindre et krav fra Norsk Kylling i dette tilfellet. Matjorda vil bli brukt i områder hvor det trengs, og det er god Senterparti-politikk, sier Bang.

- Vil det si at de 160 dekarene vil bli erstattet med et nytt, like stort område?

- Ja, det er målet.

Uenig med Lykke

- Lykke sier Norsk Kylling kan ligge hvor som helst i Trøndelag, og absolutt ikke på matjord, er du enig?

- Jeg er uenig. Jeg har jevnlig kontakt med næringslivet, som har en rekke hensyn å ta når de etablerer seg, samtidig som de skal overleve over tid. Dette er en stor bedrift som trenger mange støttefunksjoner. Disse funksjonene har vi allerede i Orkdal, slik at bedriften kan knyttes til det vi allerede har her. De trenger leveranser av varer og de trenger industriservice. I tillegg trenger et moderne, framtidsrettet slakteri store mengder vann, faktisk en tredjedel av dagens totale vannforbruk i Orkdal kommune. Det trenger også en trygg avløpsordning, strøm og transport. Det har vi på plass her, sier Bang, og legger til:

- 30 prosent av landets kyllingproduksjon foregår i Midt-Norge, og det er viktig at matproduksjonen har gode verdikjeder. Det får vi på Orkanger.

- Er du opptatt av jordvern?

- Ja, jeg er veldig opptatt av jordvern og landbruksproduksjon. Og i dette tilfellet, hvis vi får Norsk Kylling på denne tomta, synes jeg det er helt akseptabelt. Det er tverrpolitisk enighet om denne etableringa i Orkdal kommunestyre. Det er en viktig oppgave for ordføreren å sørge for at kommunestyrets vilje blir gjennomført. Vi er også veldig glade for at dette kan føre til at vi får 200-300 nye arbeidsplasser i Orkdal.

Oddbjørn Bang sier han er opptatt av jordvern. Foto: Arkiv