Ruskontroll på vei som har mer trafikk enn normalt