Høypromille med barn som passasjerer - havnet i grøfta