Avvikler og sier opp de ansatte: – Fryktelig utrivelig å skrive oppsigelser